LGBT+ W POLSCE: OD IZOLACJI DO SOLIDARNOŚCI

07.12.2019 18:30 / Kino Muranów Sala Gerard

Debata po projekcji

 

Z jednej strony mamy dziś do czynienia z bezprecedensowym atakiem politycznym na społeczność LGBT+ w Polsce, z drugiej – ze zmieniającym się nastawieniem społecznym i społecznym otoczeniem ruchu walczącego o prawa osób nieheteronormatywnych. Czy w czasach próby polskie społeczeństwo obywatelskie zdaje egzamin? Jak wygląda solidarność z tymi, w których lecą wyzwiska i kamienie? I czy możemy mieć nadzieję, że wszyscy wyjdziemy z tego wzmocnieni dzięki szerszej społecznej świadomości, że prawa osób LGBT+ to prawa człowieka?